SEAT Mii Leasing

Benzin

Typ Preis
1.0 44kW ab €125
1.0 44kW Chic ab €148
1.0 44kW Chic ab €153
1.0 44kW Chic ASG ab €156
1.0 44kW Chic ASG ab €161
1.0 44kW Cosmopolitan ab €163
1.0 44kW Cosmopolitan ab €159
1.0 44kW Cosmopolitan ASG ab €171
1.0 44kW Cosmopolitan ASG ab €166
1.0 44kW Ecomotive Chic ab €157
1.0 44kW Ecomotive Chic ab €153
1.0 44kW Ecomotive Cosmopolitan ab €163
1.0 44kW Ecomotive Cosmopolitan ab €167
1.0 44kW Ecomotive Reference ab €136
1.0 44kW Ecomotive Reference ab €140
1.0 44kW Ecomotive Style ab €138
1.0 44kW Ecomotive Style ab €142
1.0 44kW FR-Line ab €168
1.0 44kW FR-Line ab €164
1.0 44kW Reference ab €132
1.0 44kW Reference ab €137
1.0 44kW Style ab €135
1.0 44kW Style ab €139
1.0 44kW Style ASG ab €142
1.0 44kW Style ASG ab €146
1.0 55kW Chic ab €158
1.0 55kW Chic ab €154
1.0 55kW Chic ASG ab €167
1.0 55kW Chic ASG ab €162
1.0 55kW Cosmopolitan ab €170
1.0 55kW Cosmopolitan ab €165
1.0 55kW Cosmopolitan ASG ab €172
1.0 55kW Cosmopolitan ASG ab €177
1.0 55kW FR-Line ab €170
1.0 55kW FR-Line ab €174
1.0 55kW FR-Line ASG ab €177
1.0 55kW FR-Line ASG ab €181
1.0 55kW Start&Stop Chic ab €162
1.0 55kW Start&Stop Chic ab €158
1.0 55kW Start&Stop Cosmopolitan ab €168
1.0 55kW Start&Stop Cosmopolitan ab €172
1.0 55kW Start&Stop FR-Line ab €176
1.0 55kW Start&Stop FR-Line ab €172
1.0 55kW Start&Stop Style ab €143
1.0 55kW Start&Stop Style ab €147
1.0 55kW Style ab €145
1.0 55kW Style ab €141
1.0 55kW Style ASG ab €152
1.0 55kW Style ASG ab €148

Bitte warten...