SEAT Mii Leasing

Benzin

Typ Preis
1.0 44kW ab €125
1.0 44kW Chic ab €149
1.0 44kW Chic ab €155
1.0 44kW Chic ASG ab €157
1.0 44kW Chic ASG ab €162
1.0 44kW Cosmopolitan ab €165
1.0 44kW Cosmopolitan ab €160
1.0 44kW Cosmopolitan ASG ab €172
1.0 44kW Cosmopolitan ASG ab €167
1.0 44kW Ecomotive Chic ab €158
1.0 44kW Ecomotive Chic ab €154
1.0 44kW Ecomotive Cosmopolitan ab €164
1.0 44kW Ecomotive Cosmopolitan ab €168
1.0 44kW Ecomotive Reference ab €137
1.0 44kW Ecomotive Reference ab €141
1.0 44kW Ecomotive Style ab €139
1.0 44kW Ecomotive Style ab €143
1.0 44kW FR-Line ab €169
1.0 44kW FR-Line ab €165
1.0 44kW Reference ab €133
1.0 44kW Reference ab €138
1.0 44kW Style ab €136
1.0 44kW Style ab €140
1.0 44kW Style ASG ab €143
1.0 44kW Style ASG ab €147
1.0 55kW Chic ab €159
1.0 55kW Chic ab €155
1.0 55kW Chic ASG ab €168
1.0 55kW Chic ASG ab €163
1.0 55kW Cosmopolitan ab €171
1.0 55kW Cosmopolitan ab €166
1.0 55kW Cosmopolitan ASG ab €174
1.0 55kW Cosmopolitan ASG ab €178
1.0 55kW FR-Line ab €171
1.0 55kW FR-Line ab €175
1.0 55kW FR-Line ASG ab €178
1.0 55kW FR-Line ASG ab €182
1.0 55kW Start&Stop Chic ab €163
1.0 55kW Start&Stop Chic ab €159
1.0 55kW Start&Stop Cosmopolitan ab €169
1.0 55kW Start&Stop Cosmopolitan ab €173
1.0 55kW Start&Stop FR-Line ab €177
1.0 55kW Start&Stop FR-Line ab €173
1.0 55kW Start&Stop Style ab €144
1.0 55kW Start&Stop Style ab €148
1.0 55kW Style ab €146
1.0 55kW Style ab €142
1.0 55kW Style ASG ab €153
1.0 55kW Style ASG ab €149

Bitte warten...