Benzin

Typ Preis
1.0 ECOTEC Turbo 120 Jahre 77kW S/S ab €212
1.0 ECOTEC Turbo Business 77kW S/S ab €189
1.0 ECOTEC Turbo Dynamic 77kW S/S ab €219
1.0 ECOTEC Turbo Edition 77kW S/S ab €211
1.0 ECOTEC Turbo Innovation 77kW S/S ab €227
1.0 Turbo Business 66kW S/S ab €186
1.0 Turbo Edition 66kW S/S ab €208
1.0 Turbo Selection 66kW S/S ab €277
1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S ab €237
1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S Auto ab €254
1.4 Turbo 120 Jahre 92kW S/S ab €223
1.4 Turbo Business 110kW S/S ab €213
1.4 Turbo Business 110kW S/S Auto ab €233
1.4 Turbo Business 92kW S/S ab €200
1.4 Turbo Dynamic 110kW Auto ab €260
1.4 Turbo Dynamic 110kW S/S ab €244
1.4 Turbo Dynamic 92kW S/S ab €232
1.4 Turbo Edition 110kW S/S ab €228
1.4 Turbo Edition 110kW S/S Auto ab €244
1.4 Turbo Edition 92kW S/S ab €217
1.4 Turbo Innovation 110kW S/S ab €252
1.4 Turbo Innovation 110kW S/S Auto ab €266
1.4 Turbo Innovation 92kW S/S ab €238
1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S ab €313
1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S Auto ab €331

Diesel

Typ Preis
1.6 Diesel 120 Jahre 100kW Automatik S/S ab €258
1.6 Diesel 120 Jahre 100kW S/S ab €242
1.6 Diesel 120 Jahre 81kW S/S ab €228
1.6 Diesel Business 100kW Automatik S/S ab €248
1.6 Diesel Business 100kW S/S ab €231
1.6 Diesel Business 81kW S/S ab €214
1.6 Diesel Dynamic 100kW Automatik S/S ab €268
1.6 Diesel Dynamic 100kW S/S ab €251
1.6 Diesel Dynamic 81kW S/S ab €234
1.6 Diesel Edition 100kW Automatik S/S ab €252
1.6 Diesel Edition 100kW S/S ab €236
1.6 Diesel Edition 81kW S/S ab €220
1.6 Diesel Innovation 100kW Automat S/S ab €273
1.6 Diesel Innovation 100kW S/S ab €257
1.6 Diesel Innovation 81kW S/S ab €240
1.6 Diesel Selection 81kW S/S ab €325
1.6 Diesel Ultimate 100kW Automatik S/S ab €331
1.6 Diesel Ultimate 100kW S/S ab €318

Bitte warten...