Mitsubishi ASX Leasing

Benzin

Typ Preis
2.0 MIVEC 2WD ab €257
2.0 MIVEC 2WD Intro Edition ab €277
2.0 MIVEC 2WD Intro Edition+ ab €330
2.0 MIVEC 2WD Plus ab €321
2.0 MIVEC 2WD Top ab €361
2.0 MIVEC CVT 2WD Intro Edition ab €294
2.0 MIVEC CVT 2WD Intro Edition+ ab €348
2.0 MIVEC CVT 2WD Plus ab €336
2.0 MIVEC CVT 2WD Top ab €379
2.0 MIVEC CVT 4WD Intro Edition+ ab €366
2.0 MIVEC CVT 4WD Plus ab €356
2.0 MIVEC CVT 4WD Top ab €397

Bitte warten...