Fiat Tipo Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 16V EASY ab €210
1.4 16V EASY ab €212
1.4 16V EASY ab €221
1.4 16V LOUNGE ab €226
1.4 16V LOUNGE ab €226
1.4 16V LOUNGE ab €237
1.4 16V MORE ab €198
1.4 16V POP ab €190
1.4 16V POP ab €191
1.4 16V POP ab €202
1.4 T-Jet Business Line ab €257
1.4 T-Jet Business Line ab €248
1.4 T-Jet EASY ab €225
1.4 T-Jet EASY ab €234
1.4 T-Jet LOUNGE ab €238
1.4 T-Jet LOUNGE ab €250
1.4 T-Jet MORE ab €221
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €275
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €266
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €246
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €244
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €253
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €263
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €267
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €258
1.6 E-torQ S-DESIGN Automatik ab €295
1.6 E-torQ S-DESIGN Automatik ab €286

Diesel

Typ Preis
1.3 MultiJet EASY ab €220
1.3 MultiJet EASY ab €234
1.3 MultiJet LOUNGE ab €236
1.3 MultiJet LOUNGE ab €236
1.3 MultiJet LOUNGE ab €247
1.6 MultiJet Business Line ab €256
1.6 MultiJet Business Line ab €267
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €278
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €283
1.6 MultiJet EASY ab €234
1.6 MultiJet EASY ab €245
1.6 MultiJet LOUNGE ab €250
1.6 MultiJet LOUNGE ab €249
1.6 MultiJet LOUNGE ab €258
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €276
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €271
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €282
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €276
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €295
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €304

Bitte warten...