Fiat Tipo Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 16V EASY ab €212
1.4 16V EASY ab €212
1.4 16V EASY ab €223
1.4 16V LOUNGE ab €226
1.4 16V LOUNGE ab €228
1.4 16V LOUNGE ab €237
1.4 16V MORE ab €200
1.4 16V POP ab €192
1.4 16V POP ab €193
1.4 16V POP ab €202
1.4 T-Jet Business Line ab €259
1.4 T-Jet Business Line ab €248
1.4 T-Jet EASY ab €227
1.4 T-Jet EASY ab €236
1.4 T-Jet LOUNGE ab €241
1.4 T-Jet LOUNGE ab €250
1.4 T-Jet MORE ab €224
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €277
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €266
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €248
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €246
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €256
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €263
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €270
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €260
1.6 E-torQ S-DESIGN Automatik ab €298
1.6 E-torQ S-DESIGN Automatik ab €288

Diesel

Typ Preis
1.3 MultiJet EASY ab €223
1.3 MultiJet EASY ab €234
1.3 MultiJet LOUNGE ab €239
1.3 MultiJet LOUNGE ab €236
1.3 MultiJet LOUNGE ab €250
1.6 MultiJet Business Line ab €259
1.6 MultiJet Business Line ab €267
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €280
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €286
1.6 MultiJet EASY ab €236
1.6 MultiJet EASY ab €245
1.6 MultiJet LOUNGE ab €253
1.6 MultiJet LOUNGE ab €249
1.6 MultiJet LOUNGE ab €260
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €276
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €271
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €285
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €276
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €298
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €304

Bitte warten...