Fiat Tipo Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 16V LOUNGE ab €239
1.4 16V LOUNGE ab €240
1.4 16V LOUNGE ab €252
1.4 16V MIRROR ab €226
1.4 16V MIRROR ab €238
1.4 16V MIRROR ab €224
1.4 16V S-DESIGN ab €290
1.4 16V S-DESIGN ab €276
1.4 16V SPORT ab €293
1.4 16V STREET ab €222
1.4 16V STREET ab €210
1.4 16V STREET ab €208
1.4 T-Jet Business Line ab €270
1.4 T-Jet Business Line ab €258
1.4 T-Jet LOUNGE ab €255
1.4 T-Jet LOUNGE ab €267
1.4 T-Jet MIRROR ab €241
1.4 T-Jet MIRROR ab €253
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €307
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €295
1.4 T-Jet SPORT ab €312

Diesel

Typ Preis
1.3 MultiJet LOUNGE ab €246
1.3 MultiJet LOUNGE ab €243
1.3 MultiJet LOUNGE ab €255
1.3 MultiJet MIRROR ab €230
1.3 MultiJet MIRROR ab €239
1.3 MultiJet MIRROR ab €230
1.3 MultiJet S-DESIGN ab €281
1.3 MultiJet S-DESIGN ab €293
1.3 MultiJet SPORT ab €294
1.6 MultiJet Business Line ab €265
1.6 MultiJet Business Line ab €273
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €286
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €295
1.6 MultiJet LOUNGE ab €263
1.6 MultiJet LOUNGE ab €262
1.6 MultiJet LOUNGE ab €270
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €292
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €283
1.6 MultiJet MIRROR ab €246
1.6 MultiJet MIRROR ab €256
1.6 MultiJet MIRROR ab €249
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €309
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €299
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €319
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €332
1.6 MultiJet SPORT ab €315
1.6 MultiJet SPORT DCT ab €336

Bitte warten...