Fiat Tipo Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 16V EASY ab €212
1.4 16V EASY ab €217
1.4 16V EASY ab €226
1.4 16V LOUNGE ab €228
1.4 16V LOUNGE ab €231
1.4 16V LOUNGE ab €242
1.4 16V MORE ab €202
1.4 16V POP ab €192
1.4 16V POP ab €196
1.4 16V POP ab €207
1.4 T-Jet Business Line ab €262
1.4 T-Jet Business Line ab €253
1.4 T-Jet EASY ab €230
1.4 T-Jet EASY ab €241
1.4 T-Jet LOUNGE ab €246
1.4 T-Jet LOUNGE ab €255
1.4 T-Jet MORE ab €224
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €280
1.4 T-Jet S-DESIGN ab €271
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €248
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €266

Diesel

Typ Preis
1.3 MultiJet EASY ab €232
1.3 MultiJet EASY ab €243
1.3 MultiJet LOUNGE ab €241
1.3 MultiJet LOUNGE ab €245
1.3 MultiJet LOUNGE ab €259
1.6 MultiJet Business Line ab €268
1.6 MultiJet Business Line ab €273
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €289
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €296
1.6 MultiJet EASY ab €245
1.6 MultiJet EASY ab €253
1.6 MultiJet LOUNGE ab €255
1.6 MultiJet LOUNGE ab €259
1.6 MultiJet LOUNGE ab €269
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €285
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €279
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €294
1.6 MultiJet S-DESIGN ab €286
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €307
1.6 MultiJet S-DESIGN DCT ab €313

Bitte warten...