Fiat Tipo Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 16V EASY ab €214
1.4 16V LOUNGE ab €228
1.4 16V LOUNGE ab €237
1.4 16V LOUNGE ab €247
1.4 16V MIRROR ab €221
1.4 16V MIRROR ab €233
1.4 16V POP ab €192
1.4 16V STREET ab €217
1.4 16V STREET ab €207
1.4 T-Jet Business Line ab €267
1.4 T-Jet Business Line ab €256
1.4 T-Jet LOUNGE ab €253
1.4 T-Jet LOUNGE ab €262
1.4 T-Jet MIRROR ab €239
1.4 T-Jet MIRROR ab €248
1.6 E-torQ EASY Automatik ab €251
1.6 E-torQ LOUNGE Automatik ab €266

Diesel

Typ Preis
1.3 MultiJet LOUNGE ab €241
1.3 MultiJet LOUNGE ab €243
1.3 MultiJet LOUNGE ab €255
1.3 MultiJet MIRROR ab €228
1.3 MultiJet MIRROR ab €241
1.6 MultiJet Business Line ab €262
1.6 MultiJet Business Line ab €270
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €283
1.6 MultiJet Business Line DCT ab €289
1.6 MultiJet LOUNGE ab €255
1.6 MultiJet LOUNGE ab €259
1.6 MultiJet LOUNGE ab €267
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €287
1.6 MultiJet LOUNGE DCT ab €278
1.6 MultiJet MIRROR ab €244
1.6 MultiJet MIRROR ab €254

Bitte warten...