Volvo V40 Leasing

Benzin

Typ Preis
T2 ab €304
T2 Geartronic ab €324
T2 Geartronic Inscription ab €393
T2 Geartronic Linje Svart ab €365
T2 Geartronic Momentum ab €345
T2 Geartronic R Design ab €377
T2 Inscription ab €372
T2 Linje Svart ab €347
T2 Momentum ab €325
T2 R Design ab €356
T3 ab €330
T3 Geartronic ab €352
T3 Geartronic Inscription ab €422
T3 Geartronic Linje Svart ab €393
T3 Geartronic Momentum ab €369
T3 Geartronic R Design ab €406
T3 Inscription ab €399
T3 Linje Svart ab €371
T3 Momentum ab €350
T3 R Design ab €387

Diesel

Typ Preis
D2 ab €332
D2 Geartronic ab €354
D2 Geartronic Inscription ab €422
D2 Geartronic Linje Svart ab €390
D2 Geartronic Momentum ab €371
D2 Geartronic R Design ab €406
D2 Inscription ab €399
D2 Linje Svart ab €372
D2 Momentum ab €352
D2 R Design ab €384
D3 ab €351
D3 Geartronic ab €374
D3 Geartronic Inscription ab €443
D3 Geartronic Linje Svart ab €415
D3 Geartronic Momentum ab €391
D3 Geartronic R Design ab €427
D3 Inscription ab €416
D3 Linje Svart ab €392
D3 Momentum ab €372
D3 R Design ab €404

Bitte warten...