Toyota RAV4 Leasing

Benzin

Typ Preis
2,0-l-VVT-i 4x4 ab €308
2,0-l-VVT-i Comfort 4x4 ab €348
2,0-l-VVT-i Comfort Auto 4x4 ab €368
2,0-l-VVT-i Edition S+ 4x4 ab €371
2,0-l-VVT-i Edition S+ Auto 4x4 ab €386
2,0-l-VVT-i Executive 4x4 ab €410
2,0-l-VVT-i Executive Auto 4x4 ab €430

Diesel

Typ Preis
2,0-l-D-4D 4x2 ab €281
2,0-l-D-4D Comfort 4x2 ab €318
2,0-l-D-4D Edition S+ 4x2 ab €339
2,0-l-D-4D Executive 4x2 ab €375

Benzin/Elektro

Typ Preis
2,5-l-Hybrid Comfort Auto 4x2 ab €373
2,5-l-Hybrid Comfort Auto 4x4 ab €404
2,5-l-Hybrid Edition S+ Auto 4x2 ab €396
2,5-l-Hybrid Edition S+ Auto 4x4 ab €428
2,5-l-Hybrid Executive Auto 4x2 ab €446
2,5-l-Hybrid Executive Auto 4x4 ab €479
2,5-l-Hybrid Style Selection Auto 4x2 ab €444
2,5-l-Hybrid Style Selection Auto 4x4 ab €477

Bitte warten...