Benzin

Typ Preis
1.4 TSI ACT 4x4 Active ab €339
1.4 TSI ACT 4x4 Ambition ab €368
1.4 TSI ACT 4x4 SportLine ab €477
1.4 TSI ACT 4x4 Style ab €406
1.4 TSI ACT Active ab €319
1.4 TSI ACT Ambition ab €347
1.4 TSI ACT DSG Active ab €341
1.4 TSI ACT DSG Ambition ab €370
1.4 TSI ACT DSG SportLine ab €479
1.4 TSI ACT DSG Style ab €408
1.4 TSI ACT SportLine ab €455
1.4 TSI ACT Style ab €384
1.4 TSI Active ab €306
1.4 TSI Ambition ab €333
1.4 TSI Style ab €371
1.8 TSI Ambition ab €364
1.8 TSI DSG Ambition ab €383
1.8 TSI DSG L&K ab €479
1.8 TSI DSG SportLine ab €502
1.8 TSI DSG Style ab €427
1.8 TSI L&K ab €454
1.8 TSI SportLine ab €477
1.8 TSI Style ab €402
2.0 TSI 162kW DSG Ambition ab €438
2.0 TSI 162kW DSG L&K ab €518
2.0 TSI 162kW DSG SportLine ab €549
2.0 TSI 162kW DSG Style ab €468
2.0 TSI 206kW DSG 4x4 SportLine ab €601
2.0 TSI DSG 4x4 L&K ab €574
2.0 TSI DSG 4x4 Style ab €516

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI Active ab €313
1.6 TDI Ambition ab €341
1.6 TDI DSG Active ab €335
1.6 TDI DSG Ambition ab €364
1.6 TDI DSG Style ab €401
1.6 TDI SCR GreenLine ab €357
1.6 TDI Style ab €377
2.0 SCR TDI 140kW L&K ab €477
2.0 TDI Active ab €341
2.0 TDI Ambition ab €362
2.0 TDI L&K ab €453
2.0 TDI SCR 140kW Ambition ab €382
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Ambition ab €427
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 L&K ab €525
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 SportLine Comb ab €542
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Style ab €467
2.0 TDI SCR 140kW DSG Ambition ab €406
2.0 TDI SCR 140kW DSG L&K ab €502
2.0 TDI SCR 140kW DSG SportLine ab €520
2.0 TDI SCR 140kW DSG Style ab €445
2.0 TDI SCR 140kW SportLine ab €495
2.0 TDI SCR 140kW Style ab €420
2.0 TDI SCR 4x4 Active ab €356
2.0 TDI SCR 4x4 Ambition ab €385
2.0 TDI SCR 4x4 L&K ab €478
2.0 TDI SCR 4x4 SportLine ab €493
2.0 TDI SCR 4x4 Style ab €423
2.0 TDI SCR DSG Active ab €356
2.0 TDI SCR DSG Ambition ab €385
2.0 TDI SCR DSG L&K ab €478
2.0 TDI SCR DSG SportLine ab €492
2.0 TDI SCR DSG Style ab €423
2.0 TDI SportLine ab €467
2.0 TDI Style ab €403

Bitte warten...