Benzin

Typ Preis
1.4 TSI ACT 4x4 Active (Auslauf) ab €325
1.4 TSI ACT 4x4 Ambition (Auslauf) ab €353
1.4 TSI ACT 4x4 SportLine (Auslauf) ab €459
1.4 TSI ACT 4x4 Style (Auslauf) ab €390
1.4 TSI ACT Active ab €306
1.4 TSI ACT Ambition ab €332
1.4 TSI ACT DSG Active ab €327
1.4 TSI ACT DSG Ambition ab €355
1.4 TSI ACT DSG SportLine ab €466
1.4 TSI ACT DSG Style ab €392
1.4 TSI ACT SportLine ab €442
1.4 TSI ACT Style ab €373
1.4 TSI Active ab €293
1.4 TSI Ambition ab €320
1.4 TSI Style ab €356
1.8 TSI Ambition ab €349
1.8 TSI DSG Ambition ab €371
1.8 TSI DSG L&K ab €460
1.8 TSI DSG SportLine ab €483
1.8 TSI DSG Style ab €409
1.8 TSI L&K ab €441
1.8 TSI SportLine ab €459
1.8 TSI Style ab €386
2.0 TSI 162kW DSG Ambition ab €421
2.0 TSI 162kW DSG L&K ab €503
2.0 TSI 162kW DSG SportLine ab €530
2.0 TSI 162kW DSG Style ab €449
2.0 TSI 206kW DSG 4x4 SportLine ab €585
2.0 TSI DSG 4x4 L&K ab €557
2.0 TSI DSG 4x4 Style ab €496

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI Active ab €300
1.6 TDI Ambition ab €330
1.6 TDI DSG Active ab €321
1.6 TDI DSG Ambition ab €348
1.6 TDI DSG Style ab €388
1.6 TDI SCR GreenLine (Auslauf) ab €346
1.6 TDI Style ab €365
2.0 SCR TDI 140kW L&K (Auslauf) ab €458
2.0 TDI Active ab €331
2.0 TDI Ambition ab €350
2.0 TDI L&K ab €439
2.0 TDI Premium Edition ab €405
2.0 TDI SCR 140kW Ambition (Auslauf) ab €365
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Ambition ab €409
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 L&K ab €504
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Prem Edi ab €467
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 SportLine Comb ab €527
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Style ab €452
2.0 TDI SCR 140kW DSG Ambition ab €388
2.0 TDI SCR 140kW DSG L&K ab €482
2.0 TDI SCR 140kW DSG Premium Edit ab €446
2.0 TDI SCR 140kW DSG SportLine ab €505
2.0 TDI SCR 140kW DSG Style ab €431
2.0 TDI SCR 140kW Premium Edition (Auslauf) ab €426
2.0 TDI SCR 140kW SportLine (Auslauf) ab €481
2.0 TDI SCR 140kW Style (Auslauf) ab €407
2.0 TDI SCR 4x4 Active (Auslauf) ab €345
2.0 TDI SCR 4x4 Ambition (Auslauf) ab €372
2.0 TDI SCR 4x4 L&K (Auslauf) ab €464
2.0 TDI SCR 4x4 Premium Edition (Auslauf) ab €429
2.0 TDI SCR 4x4 SportLine (Auslauf) ab €484
2.0 TDI SCR 4x4 Style (Auslauf) ab €410
2.0 TDI SCR DSG Active ab €345
2.0 TDI SCR DSG Ambition ab €377
2.0 TDI SCR DSG L&K ab €464
2.0 TDI SCR DSG Premium Edition ab €429
2.0 TDI SCR DSG SportLine ab €478
2.0 TDI SCR DSG Style ab €410
2.0 TDI SportLine ab €459
2.0 TDI Style ab €391

Bitte warten...