Benzin

Typ Preis
1.4 TSI ACT 4x4 Active (Auslauf) ab €325
1.4 TSI ACT 4x4 Ambition (Auslauf) ab €353
1.4 TSI ACT 4x4 SportLine (Auslauf) ab €459
1.4 TSI ACT 4x4 Style (Auslauf) ab €390
1.4 TSI ACT Active ab €306
1.4 TSI ACT Ambition ab €332
1.4 TSI ACT DSG Active ab €327
1.4 TSI ACT DSG Ambition ab €355
1.4 TSI ACT DSG SportLine ab €461
1.4 TSI ACT DSG Style ab €392
1.4 TSI ACT SportLine ab €438
1.4 TSI ACT Style ab €369
1.4 TSI Active ab €293
1.4 TSI Ambition ab €320
1.4 TSI Style ab €356
1.8 TSI Ambition ab €349
1.8 TSI DSG Ambition ab €367
1.8 TSI DSG L&K ab €460
1.8 TSI DSG SportLine ab €483
1.8 TSI DSG Style ab €405
1.8 TSI L&K ab €436
1.8 TSI SportLine ab €459
1.8 TSI Style ab €386
2.0 TSI 162kW DSG Ambition ab €417
2.0 TSI 162kW DSG L&K ab €498
2.0 TSI 162kW DSG SportLine ab €530
2.0 TSI 162kW DSG Style ab €449
2.0 TSI 206kW DSG 4x4 SportLine ab €580
2.0 TSI DSG 4x4 L&K ab €552
2.0 TSI DSG 4x4 Style ab €496

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI Active ab €300
1.6 TDI Ambition ab €326
1.6 TDI DSG Active ab €321
1.6 TDI DSG Ambition ab €348
1.6 TDI DSG Style ab €384
1.6 TDI SCR GreenLine (Auslauf) ab €342
1.6 TDI Style ab €361
2.0 SCR TDI 140kW L&K ab €458
2.0 TDI Active ab €327
2.0 TDI Ambition ab €346
2.0 TDI L&K ab €435
2.0 TDI Premium Edition ab €401
2.0 TDI SCR 140kW Ambition ab €365
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Ambition ab €409
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 L&K ab €504
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Prem Edi ab €467
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 SportLine Comb ab €527
2.0 TDI SCR 140kW DSG 4x4 Style ab €447
2.0 TDI SCR 140kW DSG Ambition ab €388
2.0 TDI SCR 140kW DSG L&K ab €482
2.0 TDI SCR 140kW DSG Premium Edit ab €446
2.0 TDI SCR 140kW DSG SportLine ab €505
2.0 TDI SCR 140kW DSG Style ab €426
2.0 TDI SCR 140kW Premium Edition ab €422
2.0 TDI SCR 140kW SportLine ab €481
2.0 TDI SCR 140kW Style ab €403
2.0 TDI SCR 4x4 Active ab €341
2.0 TDI SCR 4x4 Ambition ab €368
2.0 TDI SCR 4x4 L&K ab €459
2.0 TDI SCR 4x4 Premium Edition ab €424
2.0 TDI SCR 4x4 SportLine ab €479
2.0 TDI SCR 4x4 Style ab €405
2.0 TDI SCR DSG Active ab €341
2.0 TDI SCR DSG Ambition ab €373
2.0 TDI SCR DSG L&K ab €459
2.0 TDI SCR DSG Premium Edition ab €425
2.0 TDI SCR DSG SportLine ab €473
2.0 TDI SCR DSG Style ab €406
2.0 TDI SportLine ab €454
2.0 TDI Style ab €387

Bitte warten...