Benzin

Typ Preis
1.2 16V 75 Life ab €162
1.2 16V 75 Limited 2018 ab €190
ENERGY TCe 120 BOSE Edition ab €264
ENERGY TCe 120 EDC BOSE Edition GrdTour ab €281
ENERGY TCe 120 EDC Intens ab €247
ENERGY TCe 120 EDC Limited 2018 Gdtour ab €232
ENERGY TCe 120 Intens ab €231
ENERGY TCe 120 Limited 2018 ab €216
ENERGY TCe 90 BOSE Edition ab €250
ENERGY TCe 90 Intens ab €217
ENERGY TCe 90 Limited 2018 ab €203

Diesel

Typ Preis
ENERGY dCi 110 BOSE Edition ab €278
ENERGY dCi 110 Intens ab €244
ENERGY dCi 90 BOSE Edition ab €267
ENERGY dCi 90 EDC BOSE Edition ab €281
ENERGY dCi 90 EDC Intens ab €248
ENERGY dCi 90 Intens ab €234
ENERGY dCi 90 Limited ab €219

Bitte warten...