Benzin

Typ Preis
1.2 16V 75 Life ab €162
1.2 16V 75 Limited ab €190
ENERGY TCe 120 BOSE Edition ab €265
ENERGY TCe 120 EDC BOSE Edition ab €280
ENERGY TCe 120 EDC Intens ab €246
ENERGY TCe 120 EDC Limited ab €232
ENERGY TCe 120 Intens ab €232
ENERGY TCe 120 Limited ab €216
ENERGY TCe 90 BOSE Edition ab €249
ENERGY TCe 90 Intens ab €216
ENERGY TCe 90 Limited ab €201

Diesel

Typ Preis
ENERGY dCi 110 BOSE Edition ab €277
ENERGY dCi 110 Intens ab €243
ENERGY dCi 90 BOSE Edition ab €262
ENERGY dCi 90 EDC BOSE Edition ab €279
ENERGY dCi 90 EDC Intens ab €246
ENERGY dCi 90 Intens ab €230
ENERGY dCi 90 Limited ab €214

Bitte warten...