Opel Mokka X Leasing

Benzin

Typ Preis
1.4 ECOTEC Turbo 120 Jahre Start/Stop ab €277
1.4 ECOTEC Turbo Edition Start/Stop ab €244
1.4 ECOTEC Turbo INNOVATION Start/Stop ab €291
1.4 ECOTEC Turbo Selection Start/Stop ab €298
1.4 ECOTEC Turbo Ultimate Start/Stop ab €320
1.4 Turbo 120 Jahre Automatik ab €294
1.4 Turbo 120 Jahre Start/Stop 4x4 ab €295
1.4 Turbo Edition Automatik ab €256
1.4 Turbo Edition Start/Stop 4x4 ab €259
1.4 Turbo INNOVATION Automatik ab €304
1.4 Turbo INNOVATION S/S 4x4 ab €309
1.4 Turbo Ultimate Automatik ab €337
1.4 Turbo Ultimate S/S 4x4 ab €339

Diesel

Typ Preis
1.6 Diesel 120 Jahre Automatik ab €288
1.6 Diesel 120 Jahre S/S ab €267
1.6 Diesel 120 Jahre Start/Stop 4x4 ab €296
1.6 Diesel Edition Automatik ab €255
1.6 Diesel Edition S/S ab €234
1.6 Diesel Edition Start/Stop 4x4 ab €260
1.6 Diesel INNOVATION Automatik ab €301
1.6 Diesel INNOVATION S/S ab €277
1.6 Diesel INNOVATION Start/Stop 4x4 ab €306
1.6 Diesel Ultimate Automatik ab €329
1.6 Diesel Ultimate S/S ab €304
1.6 Diesel Ultimate Start/Stop 4x4 ab €334
1.6 ECOTEC Diesel 120 Jahre Start/Stop ab €275
1.6 ECOTEC Diesel Edition Start/Stop ab €241
1.6 ECOTEC Diesel INNOVATION Start/Stop ab €285
1.6 ECOTEC Diesel Ultimate Start/Stop ab €313

Bitte warten...