Benzin

Typ Preis
1.2 Turbo 96kW 120 Jahre ab €283
1.2 Turbo 96kW 120 Jahre Auto ab €307
1.2 Turbo 96kW Business Edition ab €271
1.2 Turbo 96kW Business Edition Auto ab €296
1.2 Turbo 96kW Business Innovation ab €328
1.2 Turbo 96kW Business Innovation Auto ab €353
1.2 Turbo 96kW Edition ab €262
1.2 Turbo 96kW Edition Auto ab €283
1.2 Turbo 96kW Innovation ab €303
1.2 Turbo 96kW Innovation Auto ab €323
1.2 Turbo 96kW Selection ab €231
1.2 Turbo 96kW Ultimate ab €358
1.2 Turbo 96kW Ultimate Auto ab €383
1.6 Turbo 133kW Business Innovation Auto ab €396
1.6 Turbo 133kW Innovation Auto ab €363
1.6 Turbo 133kW Ultimate Auto ab €425

Diesel

Typ Preis
1.5 Diesel 96kW 120 Jahre ab €303
1.5 Diesel 96kW 120 Jahre Auto ab €327
1.5 Diesel 96kW Business Edition ab €290
1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto ab €316
1.5 Diesel 96kW Business Innovation ab €349
1.5 Diesel 96kW Business Innovation Auto ab €371
1.5 Diesel 96kW Edition ab €283
1.5 Diesel 96kW Edition Auto ab €303
1.5 Diesel 96kW Innovation ab €323
1.5 Diesel 96kW Innovation Auto ab €344
1.5 Diesel 96kW Selection ab €252
1.5 Diesel 96kW Ultimate ab €377
1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto ab €403
2.0 Diesel 130kW 120 Jahre Auto ab €358
2.0 Diesel 130kW Business Innovation Aut ab €404
2.0 Diesel 130kW Innovation Auto ab €375
2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto ab €431

Benzin/Elektro

Typ Preis
1.6 Hybrid4 Business Innovation Auto ab €742
1.6 Hybrid4 Innovation Auto ab €744
1.6 Hybrid4 Ultimate Auto ab €776

Bitte warten...