Benzin

Typ Preis
1.2 Turbo 96kW 120 Jahre ab €276
1.2 Turbo 96kW 120 Jahre Auto ab €299
1.2 Turbo 96kW Business Edition ab €261
1.2 Turbo 96kW Business Edition Auto ab €282
1.2 Turbo 96kW Business Innovation ab €316
1.2 Turbo 96kW Business Innovation Auto ab €342
1.2 Turbo 96kW Edition ab €253
1.2 Turbo 96kW Edition Auto ab €276
1.2 Turbo 96kW Innovation ab €289
1.2 Turbo 96kW Innovation Auto ab €313
1.2 Turbo 96kW Selection ab €222
1.2 Turbo 96kW Ultimate ab €350
1.2 Turbo 96kW Ultimate Auto ab €374
1.6 Turbo 133kW Business Innovation Auto ab €383
1.6 Turbo 133kW Innovation Auto ab €356
1.6 Turbo 133kW Ultimate Auto ab €421

Diesel

Typ Preis
1.5 Diesel 96kW 120 Jahre ab €295
1.5 Diesel 96kW 120 Jahre Auto ab €324
1.5 Diesel 96kW Business Edition ab €273
1.5 Diesel 96kW Business Edition Auto ab €296
1.5 Diesel 96kW Business Innovation ab €325
1.5 Diesel 96kW Business Innovation Auto ab €354
1.5 Diesel 96kW Edition ab €272
1.5 Diesel 96kW Edition Auto ab €296
1.5 Diesel 96kW Innovation ab €308
1.5 Diesel 96kW Innovation Auto ab €333
1.5 Diesel 96kW Selection ab €242
1.5 Diesel 96kW Ultimate ab €369
1.5 Diesel 96kW Ultimate Auto ab €399
2.0 Diesel 130kW 120 Jahre Auto ab €345
2.0 Diesel 130kW Business Innovation Aut ab €386
2.0 Diesel 130kW Innovation Auto ab €359
2.0 Diesel 130kW Ultimate Auto ab €422

Bitte warten...