Benzin

Typ Preis
1.2 120 Jahre ab €229
1.2 DI Turbo 81kW 120 Jahre S/S ab €248
1.2 DI Turbo 81kW 120 Jahre S/S Auto. ab €261
1.2 DI Turbo 81kW Edition S/S ab €226
1.2 DI Turbo 81kW Edition S/S Automatik ab €242
1.2 DI Turbo 81kW INNOVATION S/S ab €236
1.2 DI Turbo 81kW INNOVATION S/S Auto ab €252
1.2 DI Turbo 81kW Ultimate S/S Automatik ab €312
1.2 DI Turbo 96kW 120 Jahre S/S ab €250
1.2 DI Turbo 96kW Edition S/S ab €233
1.2 DI Turbo 96kW INNOVATION S/S ab €242
1.2 DI Turbo 96kW Ultimate S/S ab €307
1.2 Edition ab €210
1.2 INNOVATION ab €220
1.2 Selection ab €190

Diesel

Typ Preis
1.5 Diesel 75kW 120 Jahre S/S ab €238
1.5 Diesel 75kW Edition S/S ab €223
1.5 Diesel 75kW INNOVATION S/S ab €230
1.5 Diesel 75kW Ultimate S/S ab €283
1.5 Diesel 88kW 120 Jahre S/S Auto ab €258
1.5 Diesel 88kW Edition S/S Automatik ab €240
1.5 Diesel 88kW INNOVATION S/S Automatik ab €247
1.5 Diesel 88kW Ultimate S/S Automatik ab €310

Bitte warten...