Benzin

Typ Preis
1.2 120 Jahre ab €229
1.2 DI Turbo 81kW 120 Jahre S/S ab €248
1.2 DI Turbo 81kW 120 Jahre S/S Auto. ab €261
1.2 DI Turbo 81kW Edition S/S ab €231
1.2 DI Turbo 81kW Edition S/S Automatik ab €244
1.2 DI Turbo 81kW INNOVATION S/S ab €239
1.2 DI Turbo 81kW INNOVATION S/S Auto ab €252
1.2 DI Turbo 81kW Ultimate S/S Automatik ab €318
1.2 DI Turbo 96kW 120 Jahre S/S ab €253
1.2 DI Turbo 96kW Edition S/S ab €236
1.2 DI Turbo 96kW INNOVATION S/S ab €244
1.2 DI Turbo 96kW Ultimate S/S ab €310
1.2 Edition ab €212
1.2 INNOVATION ab €220
1.2 Selection ab €192

Diesel

Typ Preis
1.5 Diesel 75kW 120 Jahre S/S ab €241
1.5 Diesel 75kW Edition S/S ab €223
1.5 Diesel 75kW INNOVATION S/S ab €233
1.5 Diesel 75kW Ultimate S/S ab €292
1.5 Diesel 88kW 120 Jahre S/S Auto ab €261
1.5 Diesel 88kW Edition S/S Automatik ab €242
1.5 Diesel 88kW INNOVATION S/S Automatik ab €250
1.5 Diesel 88kW Ultimate S/S Automatik ab €314

Bitte warten...