Benzin

Typ Preis
1.2 120 Jahre S/S ab €236
1.2 DI Turbo 81kW 120 Jahre S/S ab €254
1.2 DI Turbo 81kW Edition S/S ab €234
1.2 DI Turbo 81kW INNOVATION S/S ab €243
1.2 DI Turbo 81kW Limited Edition S/S ab €229
1.2 DI Turbo 81kW Ultimate S/S ab €302
1.2 DI Turbo 96kW 120 Jahre S/S ab €260
1.2 DI Turbo 96kW 120 Jahre S/S Automat ab €271
1.2 DI Turbo 96kW Edition S/S ab €239
1.2 DI Turbo 96kW Edition S/S Automatik ab €253
1.2 DI Turbo 96kW INNOVATION S/S ab €248
1.2 DI Turbo 96kW INNOVATION S/S Automat ab €263
1.2 DI Turbo 96kW Ultimate S/S ab €308
1.2 DI Turbo 96kW Ultimate S/S Automatik ab €323
1.2 Edition S/S ab €215
1.2 INNOVATION S/S ab €227
1.2 Limited Edition S/S ab €211
1.2 Selection S/S ab €197
1.2 Ultimate S/S ab €285

Diesel

Typ Preis
1.5 Diesel 75kW 120 Jahre S/S ab €247
1.5 Diesel 75kW Edition S/S ab €228
1.5 Diesel 75kW INNOVATION S/S ab €239
1.5 Diesel 75kW Limited Edition S/S ab €223
1.5 Diesel 75kW Ultimate S/S ab €292
1.5 Diesel 88kW 120 Jahre S/S Auto ab €267
1.5 Diesel 88kW Edition S/S Automatik ab €247
1.5 Diesel 88kW INNOVATION S/S Automatik ab €256
1.5 Diesel 88kW Ultimate S/S Automatik ab €313

Bitte warten...