Benzin

Typ Preis
1.0 Turbo ECOTEC 120 Jahre 66kW S/S ab €223
1.0 Turbo ECOTEC Color Edition 66kW S/S ab €227
1.0 Turbo ECOTEC Edition 66kW S/S ab €207
1.0 Turbo ECOTEC Selection S/S ab €191
1.2 120 Jahre ab €193
1.2 Color Edition ab €196
1.2 Edition ab €179
1.2 Selection ab €163
1.4 120 Jahre ab €204
1.4 120 Jahre Automatik ab €220
1.4 120 Jahre S/S ab €207
1.4 Color Edition ab €208
1.4 Color Edition Automatik ab €223
1.4 Color Edition S/S ab €211
1.4 Edition ab €188
1.4 Edition Automatik ab €204
1.4 Edition S/S ab €192
1.4 Selection ab €174
1.4 Selection Automatik ab €188
1.4 Selection S/S ab €177
1.4 Turbo 120 Jahre 74kW S/S ab €216
1.4 Turbo Color Edition 110kW S/S ab €248
1.4 Turbo Color Edition 74kW S/S ab €220
1.4 Turbo Edition 74kW S/S ab €202
1.4 Turbo Selection 74kW S/S ab €188

Autogas (LPG)

Typ Preis
1.4 LPG ECOTEC 120 Jahre ab €226
1.4 LPG ECOTEC Color Edition ab €231
1.4 LPG ECOTEC Edition ab €211
1.4 LPG ECOTEC Selection ab €195

Bitte warten...