Benzin

Typ Preis
ST 1.0 ECOTEC Turbo 120 Jahre 77kW S/S ab €214
ST 1.0 ECOTEC Turbo Business 77kW S/S ab €194
ST 1.0 ECOTEC Turbo Dynamic 77kW S/S ab €234
ST 1.0 ECOTEC Turbo Edition 77kW S/S ab €208
ST 1.0 ECOTEC Turbo Innovation 77kW S/S ab €229
ST 1.0 ECOTEC Turbo Selection 77kW S/S ab €286
ST 1.0 Turbo Business 66kW S/S ab €204
ST 1.0 Turbo Edition 66kW S/S ab €215
ST 1.0 Turbo Selection 66kW S/S ab €283
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 110kW ab €240
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S ab €241
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S Auto ab €254
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 92kW ab €226
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 92kW S/S ab €227
ST 1.4 Turbo Business 110kW ab €217
ST 1.4 Turbo Business 110kW S/S ab €218
ST 1.4 Turbo Business 110kW S/S Auto ab €238
ST 1.4 Turbo Business 92kW ab €203
ST 1.4 Turbo Business 92kW S/S ab €204
ST 1.4 Turbo Dynamic 110kW ab €258
ST 1.4 Turbo Dynamic 110kW S/S ab €260
ST 1.4 Turbo Dynamic 110kW S/S Auto ab €276
ST 1.4 Turbo Dynamic 92kW ab €243
ST 1.4 Turbo Dynamic 92kW S/S ab €245
ST 1.4 Turbo Edition 110kW ab €230
ST 1.4 Turbo Edition 110kW S/S ab €232
ST 1.4 Turbo Edition 110kW S/S Auto ab €248
ST 1.4 Turbo Edition 92kW ab €219
ST 1.4 Turbo Edition 92kW S/S ab €221
ST 1.4 Turbo Innovation 110kW ab €251
ST 1.4 Turbo Innovation 110kW S/S ab €253
ST 1.4 Turbo Innovation 110kW S/S Auto ab €270
ST 1.4 Turbo Innovation 92kW ab €240
ST 1.4 Turbo Innovation 92kW S/S ab €242
ST 1.4 Turbo Ultimate 110kW ab €311
ST 1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S ab €312
ST 1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S Auto ab €329
ST 1.6 Turbo 120 Jahre 147kW S/S ab €262
ST 1.6 Turbo 120 Jahre 147kW S/S Auto ab €276
ST 1.6 Turbo Dynamic 147kW S/S ab €283
ST 1.6 Turbo Dynamic 147kW S/S Auto ab €300
ST 1.6 Turbo Innov. 147kW Auto S/S ab €291
ST 1.6 Turbo Innovation 147kW S/S ab €274
ST 1.6 Turbo Ultimate 147kW Auto S/S ab €360
ST 1.6 Turbo Ultimate 147kW S/S ab €342

Diesel

Typ Preis
ST 1.6 BiTur Diesel Innovation 110kW S/S ab €266
ST 1.6 BiTurbo Diesel 120 J. 110kW S/S ab €251
ST 1.6 BiTurbo Diesel Business 110kW S/S ab €248
ST 1.6 BiTurbo Diesel Dynamic 110kW S/S ab €272
ST 1.6 BiTurbo Diesel Ultimate 110kW S/S ab €323
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 100kW S/S ab €252
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 100kW S/S Auto ab €269
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 81kW S/S ab €240
ST 1.6 Diesel Business 100kW S/S ab €235
ST 1.6 Diesel Business 100kW S/S Auto ab €252
ST 1.6 Diesel Business 81kW S/S ab €223
ST 1.6 Diesel Dynamic 100kW S/S ab €273
ST 1.6 Diesel Dynamic 100kW S/S Auto ab €287
ST 1.6 Diesel Dynamic 81kW S/S ab €257
ST 1.6 Diesel Edition 100kW S/S ab €246
ST 1.6 Diesel Edition 100kW S/S Auto ab €262
ST 1.6 Diesel Edition 81kW S/S ab €230
ST 1.6 Diesel Innovation 100kW S/S ab €267
ST 1.6 Diesel Innovation 100kW S/S Auto ab €284
ST 1.6 Diesel Innovation 81kW S/S ab €255
ST 1.6 Diesel Selection 81kW S/S ab €334
ST 1.6 Diesel Ultimate 100kW S/S ab €324
ST 1.6 Diesel Ultimate 100kW S/S Auto ab €342

Erdgas (CNG)

Typ Preis
ST 1.4 ECOTEC CNG Business 81kW ab €248
ST 1.4 ECOTEC CNG Edition 81kW ab €251
ST 1.4 ECOTEC CNG Innovation 81kW ab €270

Bitte warten...