Benzin

Typ Preis
ST 1.0 ECOTEC Turbo 120 Jahre 77kW S/S ab €217
ST 1.0 ECOTEC Turbo Business 77kW S/S ab €192
ST 1.0 ECOTEC Turbo Dynamic 77kW S/S ab €226
ST 1.0 ECOTEC Turbo Edition 77kW S/S ab €211
ST 1.0 ECOTEC Turbo Innovation 77kW S/S ab €231
ST 1.0 Turbo Business 66kW S/S ab €191
ST 1.0 Turbo Edition 66kW S/S ab €217
ST 1.0 Turbo Selection 66kW S/S ab €291
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S ab €244
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 110kW S/S Auto ab €260
ST 1.4 Turbo 120 Jahre 92kW S/S ab €230
ST 1.4 Turbo Business 110kW S/S ab €216
ST 1.4 Turbo Business 110kW S/S Auto ab €238
ST 1.4 Turbo Business 92kW S/S ab €205
ST 1.4 Turbo Dynamic 110kW S/S ab €250
ST 1.4 Turbo Dynamic 110kW S/S Auto ab €267
ST 1.4 Turbo Dynamic 92kW S/S ab €239
ST 1.4 Turbo Edition 110kW S/S ab €234
ST 1.4 Turbo Edition 110kW S/S Auto ab €251
ST 1.4 Turbo Edition 92kW S/S ab €223
ST 1.4 Turbo Innovation 110kW S/S ab €259
ST 1.4 Turbo Innovation 110kW S/S Auto ab €272
ST 1.4 Turbo Innovation 92kW S/S ab €244
ST 1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S ab €318
ST 1.4 Turbo Ultimate 110kW S/S Auto ab €336

Diesel

Typ Preis
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 100kW S/S ab €257
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 100kW S/S Auto ab €270
ST 1.6 Diesel 120 Jahre 81kW S/S ab €241
ST 1.6 Diesel Business 100kW S/S ab €234
ST 1.6 Diesel Business 100kW S/S Auto ab €247
ST 1.6 Diesel Business 81kW S/S ab €219
ST 1.6 Diesel Dynamic 100kW S/S ab €263
ST 1.6 Diesel Dynamic 100kW S/S Auto ab €280
ST 1.6 Diesel Dynamic 81kW S/S ab €248
ST 1.6 Diesel Edition 100kW S/S ab €247
ST 1.6 Diesel Edition 100kW S/S Auto ab €264
ST 1.6 Diesel Edition 81kW S/S ab €235
ST 1.6 Diesel Innovation 100kW S/S ab €269
ST 1.6 Diesel Innovation 100kW S/S Auto ab €286
ST 1.6 Diesel Innovation 81kW S/S ab €256
ST 1.6 Diesel Selection 81kW S/S ab €342
ST 1.6 Diesel Ultimate 100kW S/S ab €330
ST 1.6 Diesel Ultimate 100kW S/S Auto ab €344

Bitte warten...