Benzin

Typ Preis
318i Advantage Auto ab €437
318i Auto ab €391
318i Luxury Line Auto ab €445
318i M Sport Auto ab €469
318i Sport Line Auto ab €424
320i Advantage Auto ab €453
320i Auto ab €440
320i Luxury Line Auto ab €492
320i M Sport Auto ab €524
320i Sport Line Auto ab €474
330i Advantage Automatic ab €501
330i Luxury Line Auto ab €540
330i M Sport Automatic ab €578
330i Sport Line Automatic ab €522
330i xDrive Advantage Automatic ab €527
330i xDrive Luxury Line Auto. ab €567
330i xDrive M Sport A. ab €600
330i xDrive Sport Line Automatic ab €543
M340i Auto ab €713

Diesel

Typ Preis
318d ab €397
318d Advantage ab €405
318d Luxury Line ab €446
318d M Sport ab €470
318d Sport Line ab €425
330d Advantage Automatic ab €524
330d Luxury Line Auto ab €562
330d M Sport Auto. ab €595
330d Sport Line Automatic ab €539
330d xDrive Advantage Automatic ab €544
330d xDrive Luxury Line Auto ab €583
330d xDrive M Sport Auto. ab €616
330d xDrive Sport Line Automatic ab €567

Bitte warten...