Benzin

Typ Preis
216i ab €294
216i Advantage ab €313
216i Luxury Line ab €362
216i M Sport ab €366
216i Sport Line ab €352
218i ab €314
218i Advantage ab €330
218i Luxury Line ab €380
218i M Sport ab €388
218i Sport Line ab €370
220i Steptronic DCT ab €373
220i Steptronic DCT Advantage ab €394
220i Steptronic DCT Luxury Line ab €447
220i Steptronic DCT M Sport ab €448
220i Steptronic DCT Sport Line ab €436

Diesel

Typ Preis
216d ab €308
216d Advantage ab €323
216d Luxury Line ab €370
216d M Sport ab €379
216d Sport Line ab €361
218d ab €333
218d Advantage ab €349
218d Luxury Line ab €402
218d M Sport ab €406
218d Sport Line ab €388
218d xDrive ab €348
218d xDrive Advantage ab €368
218d xDrive Luxury Line ab €417
218d xDrive M Sport ab €421
218d xDrive Sport Line ab €407
220d ab €383
220d Advantage ab €403
220d Luxury Line ab €454
220d M Sport ab €455
220d Sport Line ab €444
220d xDrive Steptronic ab €406
220d xDrive Steptronic Advantage ab €421
220d xDrive Steptronic Luxury Line ab €478
220d xDrive Steptronic M Sport ab €480
220d xDrive Steptronic Sport Line ab €463

Benzin/Elektro

Typ Preis
225xe iPerformance Steptron. Luxury Line ab €484
225xe iPerformance Steptronic ab €439
225xe iPerformance Steptronic Advantage ab €449
225xe iPerformance Steptronic M Sport ab €496
225xe iPerformance Steptronic Sport Line ab €473

Bitte warten...