Audi Q3 Leasing

Benzin

Typ Preis
35 TFSI ab €370
35 TFSI S line ab €400
35 TFSI S tronic ab €387
35 TFSI S tronic S line ab €422
35 TFSI S tronic advanced ab €412
35 TFSI advanced ab €391
40 TFSI quattro S tronic ab €427
40 TFSI quattro S tronic S line ab €458
40 TFSI quattro S tronic advanced ab €449
45 TFSI quattro S tronic ab €479
45 TFSI quattro S tronic S line ab €517
45 TFSI quattro S tronic advanced ab €507

Diesel

Typ Preis
35 TDI S tronic ab €385
35 TDI S tronic S line ab €413
35 TDI S tronic advanced ab €404
35 TDI quattro ab €384
35 TDI quattro S line ab €413
35 TDI quattro advanced ab €404
40 TDI quattro S tronic ab €442
40 TDI quattro S tronic S line ab €472
40 TDI quattro S tronic advanced ab €463

Bitte warten...