Benzin

Typ Preis
2.0 TFSI ab €490
2.0 TFSI design ab €528
2.0 TFSI sport ab €528
2.0 TFSI 140kW S tronic ab €518
2.0 TFSI 140kW S tronic design ab €556
2.0 TFSI 140kW S tronic sport ab €556
2.0 TFSI 185kW S tronic ab €580
2.0 TFSI 185kW S tronic design ab €622
2.0 TFSI 185kW S tronic sport ab €622
2.0 TFSI S tr. quattro design ab €647
2.0 TFSI S tr. quattro sport ab €647
2.0 TFSI S tronic quattro ab €609
3.0 TFSI tiptronic quattro ab €796

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI 110kW ab €471
2.0 TDI 110kW design ab €507
2.0 TDI 110kW sport ab €507
2.0 TDI 110kW S tronic ab €497
2.0 TDI 110kW S tronic design ab €528
2.0 TDI 110kW S tronic sport ab €528
2.0 TDI S tronic ab €525
2.0 TDI S tronic design ab €563
2.0 TDI S tronic sport ab €563
2.0 TDI S tronic quatt. design ab €583
2.0 TDI S tronic quattro ab €550
2.0 TDI S tronic quattro sport ab €583
3.0 TDI S tr. quattro design ab €638
3.0 TDI S tronic ab €575
3.0 TDI S tronic design ab €608
3.0 TDI S tronic sport ab €608
3.0 TDI S tronic quattro ab €597
3.0 TDI S tronic quattro sport ab €638
3.0 TDI tiptr quattro design ab €704
3.0 TDI tiptr quattro sport ab €704
3.0 TDI tiptronic quattro ab €660

Bitte warten...