Benzin

Typ Preis
40 TFSI ab €465
40 TFSI design ab €502
40 TFSI sport ab €502
40 TFSI S tronic ab €496
40 TFSI S tronic design ab €528
40 TFSI S tronic sport ab €528
45 TFSI S tronic ab €561
45 TFSI S tronic design ab €596
45 TFSI S tronic sport ab €596
45 TFSI S tronic quatt. design ab €614
45 TFSI S tronic quattro ab €580
45 TFSI S tronic quattro sport ab €614

Diesel

Typ Preis
35 TDI S tronic ab €475
35 TDI S tronic design ab €511
35 TDI S tronic sport ab €511
40 TDI S tronic ab €501
40 TDI S tronic design ab €532
40 TDI S tronic sport ab €532
40 TDI S tronic quatt. design ab €557
40 TDI S tronic quattro ab €525
40 TDI S tronic quattro sport ab €557
50 TDI tiptr quattro design ab €667
50 TDI tiptr quattro sport ab €667
50 TDI tiptronic quattro ab €631

Bitte warten...