Benzin

Typ Preis
2.0 TFSI ab €465
2.0 TFSI design ab €496
2.0 TFSI sport ab €496
2.0 TFSI 140kW S tronic ab €490
2.0 TFSI 140kW S tronic design ab €522
2.0 TFSI 140kW S tronic sport ab €522
2.0 TFSI 185kW S tronic (Auslauf) ab €549
2.0 TFSI 185kW S tronic design (Auslauf) ab €584
2.0 TFSI 185kW S tronic sport (Auslauf) ab €584
2.0 TFSI S tr. quattro design (Auslauf) ab €613
2.0 TFSI S tr. quattro sport (Auslauf) ab €613
2.0 TFSI S tronic quattro (Auslauf) ab €570
3.0 TFSI tiptronic quattro (Auslauf) ab €762

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI 110kW ab €444
2.0 TDI 110kW design ab €479
2.0 TDI 110kW sport ab €479
2.0 TDI 110kW S tronic ab €470
2.0 TDI 110kW S tronic design ab €499
2.0 TDI 110kW S tronic sport ab €499
2.0 TDI S tronic ab €495
2.0 TDI S tronic design ab €532
2.0 TDI S tronic sport ab €532
2.0 TDI S tronic quatt. design ab €550
2.0 TDI S tronic quattro ab €519
2.0 TDI S tronic quattro sport ab €550
3.0 TDI S tr. quattro design (Auslauf) ab €603
3.0 TDI S tronic (Auslauf) ab €543
3.0 TDI S tronic design (Auslauf) ab €575
3.0 TDI S tronic sport (Auslauf) ab €575
3.0 TDI S tronic quattro (Auslauf) ab €563
3.0 TDI S tronic quattro sport (Auslauf) ab €603
3.0 TDI tiptr quattro design ab €667
3.0 TDI tiptr quattro sport ab €667
3.0 TDI tiptronic quattro ab €623

Bitte warten...