Benzin

Typ Preis
2.0 TFSI ab €460
2.0 TFSI design ab €492
2.0 TFSI sport ab €492
2.0 TFSI 140kW S tronic ab €480
2.0 TFSI 140kW S tronic design ab €518
2.0 TFSI 140kW S tronic sport ab €518
2.0 TFSI 185kW S tronic ab €544
2.0 TFSI 185kW S tronic design ab €579
2.0 TFSI 185kW S tronic sport ab €579
2.0 TFSI S tr. quattro design ab €608
2.0 TFSI S tr. quattro sport ab €608
2.0 TFSI S tronic quattro ab €566
3.0 TFSI tiptronic quattro ab €757

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI 110kW ab €435
2.0 TDI 110kW design ab €469
2.0 TDI 110kW sport ab €469
2.0 TDI 110kW S tronic ab €459
2.0 TDI 110kW S tronic design ab €495
2.0 TDI 110kW S tronic sport ab €495
2.0 TDI S tronic ab €485
2.0 TDI S tronic design ab €521
2.0 TDI S tronic sport ab €521
2.0 TDI S tronic quatt. design ab €546
2.0 TDI S tronic quattro ab €509
2.0 TDI S tronic quattro sport ab €546
3.0 TDI S tr. quattro design ab €592
3.0 TDI S tronic ab €532
3.0 TDI S tronic design ab €564
3.0 TDI S tronic sport ab €564
3.0 TDI S tronic quattro ab €559
3.0 TDI S tronic quattro sport ab €592
3.0 TDI tiptr quattro design ab €654
3.0 TDI tiptr quattro sport ab €654
3.0 TDI tiptronic quattro ab €611

Bitte warten...