Benzin

Typ Preis
35 TFSI ab €353
35 TFSI S tronic ab €378
35 TFSI S tronic design ab €413
35 TFSI S tronic sport ab €413
35 TFSI design ab €387
35 TFSI sport ab €387
40 TFSI ab €419
40 TFSI S tronic ab €445
40 TFSI S tronic design ab €462
40 TFSI S tronic sport ab €462
40 TFSI design ab €435
40 TFSI sport ab €435
45 TFSI S tronic ab €480
45 TFSI S tronic design ab €491
45 TFSI S tronic quattro ab €507
45 TFSI S tronic quattro design ab €519
45 TFSI S tronic quattro sport ab €519
45 TFSI S tronic sport ab €491

Diesel

Typ Preis
3.0 TDI S tronic quattro ab €521
3.0 TDI S tronic quattro design ab €533
3.0 TDI S tronic quattro sport ab €533
30 TDI S tronic ab €383
30 TDI S tronic design ab €412
30 TDI S tronic sport ab €412
35 TDI S tronic ab €396
35 TDI S tronic design ab €430
35 TDI S tronic sport ab €430
40 TDI S tronic ab €448
40 TDI S tronic design ab €464
40 TDI S tronic quattro ab €474
40 TDI S tronic quattro design ab €491
40 TDI S tronic quattro sport ab €491
40 TDI S tronic sport ab €464

Bitte warten...