Benzin

Typ Preis
1.4 TFSI ab €335
1.4 TFSI S tronic ab €358
1.4 TFSI S tronic design ab €392
1.4 TFSI S tronic sport ab €392
1.4 TFSI design ab €369
1.4 TFSI sport ab €369
2.0 TFSI 140kW ultra ab €401
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic ab €427
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic design ab €438
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic sport ab €438
2.0 TFSI 140kW ultra design ab €413
2.0 TFSI 140kW ultra sport ab €413
2.0 TFSI S tronic ab €465
2.0 TFSI S tronic design ab €482
2.0 TFSI S tronic quattro ab €492
2.0 TFSI S tronic quattro design ab €509
2.0 TFSI S tronic quattro sport ab €509
2.0 TFSI S tronic sport ab €482
2.0 TFSI quattro ab €466
2.0 TFSI quattro design ab €482
2.0 TFSI quattro sport ab €482
3.0 TFSI tiptronic quattro ab €682

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI ab €359
2.0 TDI 110kW quattro ab €382
2.0 TDI 110kW quattro design ab €416
2.0 TDI 110kW quattro sport ab €416
2.0 TDI 140kW ab €415
2.0 TDI 140kW S tronic ab €433
2.0 TDI 140kW S tronic design ab €449
2.0 TDI 140kW S tronic quattro ab €459
2.0 TDI 140kW S tronic quattro design ab €475
2.0 TDI 140kW S tronic quattro sport ab €475
2.0 TDI 140kW S tronic sport ab €449
2.0 TDI 140kW design ab €426
2.0 TDI 140kW sport ab €426
2.0 TDI 140kW ultra ab €399
2.0 TDI 140kW ultra S tronic ab €418
2.0 TDI 140kW ultra S tronic design ab €451
2.0 TDI 140kW ultra S tronic sport ab €451
2.0 TDI 140kW ultra design ab €428
2.0 TDI 140kW ultra sport ab €428
2.0 TDI 90 kW sport ab €377
2.0 TDI 90kW ab €345
2.0 TDI 90kW S tronic ab €369
2.0 TDI 90kW S tronic design ab €402
2.0 TDI 90kW S tronic sport ab €402
2.0 TDI 90kW design ab €377
2.0 TDI S tronic ab €382
2.0 TDI S tronic design ab €416
2.0 TDI S tronic sport ab €416
2.0 TDI design ab €393
2.0 TDI sport ab €393
2.0 TDI ultra ab €360
2.0 TDI ultra S tronic ab €382
2.0 TDI ultra S tronic design ab €418
2.0 TDI ultra S tronic sport ab €418
2.0 TDI ultra design ab €396
2.0 TDI ultra sport ab €396
3.0 TDI S tronic ab €467
3.0 TDI S tronic design ab €483
3.0 TDI S tronic quattro ab €494
3.0 TDI S tronic quattro design ab €511
3.0 TDI S tronic quattro sport ab €511
3.0 TDI S tronic sport ab €483
3.0 TDI tiptronic quattro ab €559
3.0 TDI tiptronic quattro design ab €570
3.0 TDI tiptronic quattro sport ab €570

Bitte warten...