Benzin

Typ Preis
35 TFSI ab €335
35 TFSI S line ab €395
35 TFSI S tronic ab €359
35 TFSI S tronic S line ab €415
35 TFSI S tronic advanced ab €385
35 TFSI advanced ab €361
40 TFSI S tronic ab €422
40 TFSI S tronic S line ab €464
40 TFSI S tronic advanced ab €426
45 TFSI S tronic quattro ab €493
45 TFSI S tronic quattro S line ab €538
45 TFSI S tronic quattro advanced ab €497

Diesel

Typ Preis
30 TDI S tronic ab €368
30 TDI S tronic S line ab €423
30 TDI S tronic advanced ab €390
35 TDI S tronic ab €389
35 TDI S tronic S line ab €440
35 TDI S tronic advanced ab €411
40 TDI S tronic ab €422
40 TDI S tronic S line ab €462
40 TDI S tronic advanced ab €426

Bitte warten...