Benzin

Typ Preis
1.4 TFSI ab €335
1.4 TFSI S tronic ab €358
1.4 TFSI S tronic design ab €388
1.4 TFSI S tronic sport ab €388
1.4 TFSI design ab €365
1.4 TFSI sport ab €365
2.0 TFSI 140kW ultra ab €397
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic ab €422
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic design ab €438
2.0 TFSI 140kW ultra S tronic sport ab €438
2.0 TFSI 140kW ultra design ab €413
2.0 TFSI 140kW ultra sport ab €413
2.0 TFSI S tronic ab €465
2.0 TFSI S tronic design ab €476
2.0 TFSI S tronic quattro ab €492
2.0 TFSI S tronic quattro design ab €503
2.0 TFSI S tronic quattro sport ab €503
2.0 TFSI S tronic sport ab €476
2.0 TFSI quattro ab €466
2.0 TFSI quattro design ab €482
2.0 TFSI quattro sport ab €482
3.0 TFSI tiptronic quattro ab €682

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI ab €355
2.0 TDI 110kW quattro ab €377
2.0 TDI 110kW quattro design ab €411
2.0 TDI 110kW quattro sport ab €411
2.0 TDI 140kW ab €410
2.0 TDI 140kW S tronic ab €428
2.0 TDI 140kW S tronic design ab €444
2.0 TDI 140kW S tronic quattro ab €454
2.0 TDI 140kW S tronic quattro design ab €470
2.0 TDI 140kW S tronic quattro sport ab €470
2.0 TDI 140kW S tronic sport ab €444
2.0 TDI 140kW design ab €421
2.0 TDI 140kW sport ab €421
2.0 TDI 140kW ultra ab €395
2.0 TDI 140kW ultra S tronic ab €418
2.0 TDI 140kW ultra S tronic design ab €446
2.0 TDI 140kW ultra S tronic sport ab €446
2.0 TDI 140kW ultra design ab €423
2.0 TDI 140kW ultra sport ab €423
2.0 TDI 90 kW sport ab €373
2.0 TDI 90kW ab €341
2.0 TDI 90kW S tronic ab €365
2.0 TDI 90kW S tronic design ab €398
2.0 TDI 90kW S tronic sport ab €398
2.0 TDI 90kW design ab €373
2.0 TDI S tronic ab €377
2.0 TDI S tronic design ab €411
2.0 TDI S tronic sport ab €411
2.0 TDI design ab €389
2.0 TDI sport ab €389
2.0 TDI ultra ab €355
2.0 TDI ultra S tronic ab €378
2.0 TDI ultra S tronic design ab €413
2.0 TDI ultra S tronic sport ab €413
2.0 TDI ultra design ab €391
2.0 TDI ultra sport ab €391
3.0 TDI S tronic ab €467
3.0 TDI S tronic design ab €478
3.0 TDI S tronic quattro ab €488
3.0 TDI S tronic quattro design ab €505
3.0 TDI S tronic quattro sport ab €505
3.0 TDI S tronic sport ab €478
3.0 TDI tiptronic quattro ab €552
3.0 TDI tiptronic quattro design ab €564
3.0 TDI tiptronic quattro sport ab €564

Bitte warten...