Benzin

Typ Preis
35 TFSI ab €357
35 TFSI S line ab €414
35 TFSI S tronic ab €382
35 TFSI S tronic S line ab €440
35 TFSI S tronic advanced ab €409
35 TFSI advanced ab €383
40 TFSI S tronic ab €448
40 TFSI S tronic S line ab €491
40 TFSI S tronic advanced ab €452
45 TFSI S tronic quattro ab €523
45 TFSI S tronic quattro S line ab €564
45 TFSI S tronic quattro advanced ab €527
45 TFSI S tronic quattro edition one ab €662

Diesel

Typ Preis
30 TDI S tronic ab €390
30 TDI S tronic S line ab €451
30 TDI S tronic advanced ab €416
35 TDI S tronic ab €412
35 TDI S tronic S line ab €470
35 TDI S tronic advanced ab €439
40 TDI S tronic ab €451
40 TDI S tronic S line ab €493
40 TDI S tronic advanced ab €455
40 TDI S tronic edition one ab €582
40 TDI S tronic quattro ab €477
40 TDI S tronic quattro S line ab €515
40 TDI S tronic quattro advanced ab €482
40 TDI S tronic quattro edition one ab €612
50 TDI tiptronic quattro ab €549
50 TDI tiptronic quattro S line ab €590
50 TDI tiptronic quattro advanced ab €554
50 TDI tiptronic quattro edition one ab €693
S4 TDI tiptronic quattro ab €691

Bitte warten...