Benzin

Typ Preis
35 TFSI ab €331
35 TFSI S line ab €387
35 TFSI S tronic ab €345
35 TFSI S tronic S line ab €411
35 TFSI S tronic advanced ab €381
35 TFSI advanced ab €357
40 TFSI S tronic ab €417
40 TFSI S tronic S line ab €459
40 TFSI S tronic advanced ab €421
45 TFSI S tronic quattro ab €487
45 TFSI S tronic quattro S line ab €527
45 TFSI S tronic quattro advanced ab €491
45 TFSI S tronic quattro edition one ab €620

Diesel

Typ Preis
30 TDI ab €330
30 TDI S line ab €383
30 TDI S tronic ab €360
30 TDI S tronic S line ab €419
30 TDI S tronic advanced ab €376
30 TDI advanced ab €355
35 TDI S tronic ab €380
35 TDI S tronic S line ab €436
35 TDI S tronic advanced ab €397
40 TDI S tronic ab €418
40 TDI S tronic S line ab €458
40 TDI S tronic advanced ab €422
40 TDI S tronic edition one ab €543
40 TDI S tronic quattro ab €443
40 TDI S tronic quattro S line ab €479
40 TDI S tronic quattro advanced ab €447
40 TDI S tronic quattro edition one ab €572
50 TDI tiptronic quattro ab €510
50 TDI tiptronic quattro S line ab €549
50 TDI tiptronic quattro advanced ab €514
50 TDI tiptronic quattro edition one ab €647
S4 TDI tiptronic quattro ab €651

Bitte warten...