Benzin

Typ Preis
1.0 TFSI ab €279
1.0 TFSI S tronic ab €297
1.0 TFSI S tronic design ab €328
1.0 TFSI S tronic sport ab €328
1.0 TFSI design ab €306
1.0 TFSI sport ab €306
1.5 TFSI cod ab €300
1.5 TFSI cod S tr. design Sportb ab €355
1.5 TFSI cod S tronic ab €322
1.5 TFSI cod S tronic sport Sportb ab €355
1.5 TFSI cod design ab €332
1.5 TFSI cod sport ab €332
2.0 TFSI S tronic quattro ab €531
2.0 TFSI S tronic quattro design Sportb. ab €408
2.0 TFSI S tronic quattro sport Sportb. ab €408
2.0 TFSI quattro ab €506
2.5 TFSI S tronic quattro ab €662

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI ab €293
1.6 TDI S tronic ab €314
1.6 TDI S tronic design ab €340
1.6 TDI S tronic sport ab €340
1.6 TDI design ab €320
1.6 TDI sport ab €320
2.0 TDI ab €316
2.0 TDI S tronic ab €338
2.0 TDI S tronic design ab €366
2.0 TDI S tronic quat. sport ab €412
2.0 TDI S tronic quatt. design ab €412
2.0 TDI S tronic sport ab €366
2.0 TDI design ab €348
2.0 TDI sport ab €348

Benzin/Elektro

Typ Preis
1.4 TFSI e-tron S tron. design ab €463
1.4 TFSI e-tron S tronic ab €436
1.4 TFSI e-tron S tronic sport ab €463

Bitte warten...