Benzin

Typ Preis
1.0 TFSI ab €282
1.0 TFSI S tronic ab €303
1.0 TFSI S tronic design ab €334
1.0 TFSI S tronic sport ab €334
1.0 TFSI design ab €313
1.0 TFSI sport ab €313
1.5 TFSI cod ab €306
1.5 TFSI cod S tr. design Sportb ab €358
1.5 TFSI cod S tronic ab €329
1.5 TFSI cod S tronic sport Sportb ab €358
1.5 TFSI cod design ab €339
1.5 TFSI cod sport ab €339
2.0 TFSI S tronic quattro ab €533
2.0 TFSI S tronic quattro design Sportb. ab €414
2.0 TFSI S tronic quattro sport Sportb. ab €414
2.0 TFSI quattro ab €513
2.5 TFSI S tronic quattro ab €668

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI ab €300
1.6 TDI S tronic ab €320
1.6 TDI S tronic design ab €347
1.6 TDI S tronic sport ab €347
1.6 TDI design ab €330
1.6 TDI sport ab €330
2.0 TDI ab €323
2.0 TDI S tronic ab €345
2.0 TDI S tronic design ab €377
2.0 TDI S tronic quat. sport ab €419
2.0 TDI S tronic quatt. design ab €419
2.0 TDI S tronic sport ab €377
2.0 TDI design ab €355
2.0 TDI sport ab €355

Benzin/Elektro

Typ Preis
1.4 TFSI e-tron S tron. design (Auslauf) ab €463
1.4 TFSI e-tron S tronic (Auslauf) ab €431
1.4 TFSI e-tron S tronic sport (Auslauf) ab €463

Bitte warten...