Benzin

Typ Preis
1.0 TFSI ab €287
1.0 TFSI S tronic ab €305
1.0 TFSI S tronic sport ab €336
1.0 TFSI cod ultra S tronic design ab €336
1.0 TFSI design ab €314
1.0 TFSI sport ab €314
1.5 TFSI cod ab €308
1.5 TFSI cod S tronic ab €330
1.5 TFSI cod S tronic design ab €362
1.5 TFSI cod S tronic sport ab €362
1.5 TFSI cod design ab €341
1.5 TFSI cod sport ab €341
2.0 TFSI S tronic quattro ab €545
2.0 TFSI S tronic quattro design ab €420
2.0 TFSI S tronic quattro sport ab €420
2.0 TFSI quattro ab €525
2.5 TFSI S tronic quattro ab €674

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI ab €301
1.6 TDI S tronic ab €321
1.6 TDI S tronic design ab €352
1.6 TDI S tronic sport ab €352
1.6 TDI design ab €331
1.6 TDI sport ab €331
2.0 TDI ab €335
2.0 TDI S tronic ab €358
2.0 TDI S tronic design ab €390
2.0 TDI S tronic sport ab €390
2.0 TDI design ab €367
2.0 TDI quattro S tronic design ab €434
2.0 TDI quattro S tronic sport ab €434
2.0 TDI sport ab €367

Bitte warten...