Benzin

Typ Preis
2.5 TFSI S tronic quattro ab €678
30 TFSI ab €286
30 TFSI design ab €316
30 TFSI sport ab €316
35 TFSI cod ab €310
35 TFSI cod S tronic ab €332
35 TFSI cod S tronic design ab €364
35 TFSI cod S tronic sport ab €364
35 TFSI cod design ab €342
35 TFSI cod sport ab €342
40 TFSI S tronic quattro design ab €421
40 TFSI S tronic quattro sport ab €421
TFSI S tronic quattro ab €536

Diesel

Typ Preis
30 TDI ab €306
30 TDI S tronic ab €328
30 TDI S tronic design ab €359
30 TDI S tronic sport ab €359
30 TDI design ab €337
30 TDI sport ab €337
35 TDI S tronic ab €355
35 TDI S tronic design ab €387
35 TDI S tronic sport ab €387
40 TDI quattro S tronic design ab €440
40 TDI quattro S tronic sport ab €440

Bitte warten...