Benzin

Typ Preis
1.0 TFSI ab €290
1.0 TFSI S tronic ab €311
1.0 TFSI S tronic sport ab €343
1.0 TFSI cod ultra S tronic design ab €343
1.0 TFSI design ab €321
1.0 TFSI sport ab €321
1.5 TFSI cod ab €314
1.5 TFSI cod S tronic ab €336
1.5 TFSI cod S tronic design ab €365
1.5 TFSI cod S tronic sport ab €365
1.5 TFSI cod design ab €347
1.5 TFSI cod sport ab €347
2.0 TFSI S tronic quattro (Auslauf) ab €552
2.0 TFSI S tronic quattro design ab €427
2.0 TFSI S tronic quattro sport ab €427
2.0 TFSI quattro (Auslauf) ab €531
2.5 TFSI S tronic quattro ab €680

Diesel

Typ Preis
1.6 TDI ab €307
1.6 TDI S tronic ab €328
1.6 TDI S tronic design ab €359
1.6 TDI S tronic sport ab €359
1.6 TDI design ab €338
1.6 TDI sport ab €338
2.0 TDI ab €342
2.0 TDI S tronic ab €365
2.0 TDI S tronic design ab €398
2.0 TDI S tronic sport ab €398
2.0 TDI design ab €374
2.0 TDI quattro S tronic design ab €441
2.0 TDI quattro S tronic sport ab €441
2.0 TDI sport ab €374

Bitte warten...