Benzin

Typ Preis
2.5 TFSI S tronic quattro ab €680
30 TFSI ab €291
30 TFSI design ab €322
30 TFSI sport ab €322
35 TFSI ab €316
35 TFSI S tronic ab €338
35 TFSI S tronic design ab €367
35 TFSI S tronic sport ab €367
35 TFSI design ab €348
35 TFSI sport ab €348
40 TFSI S tronic quattro design ab €419
40 TFSI S tronic quattro sport ab €419
TFSI S tronic quattro ab €533

Diesel

Typ Preis
30 TDI ab €303
30 TDI design ab €333
30 TDI sport ab €333
35 TDI ab €330
35 TDI S tronic ab €351
35 TDI S tronic design ab €378
35 TDI S tronic sport ab €378
35 TDI design ab €362
35 TDI sport ab €362
40 TDI quattro S tronic design ab €421
40 TDI quattro S tronic sport ab €421

Bitte warten...