Benzin

Typ Preis
1.4 TFSI ab €348
1.4 TFSI S tronic ab €370
1.4 TFSI S tronic design ab €398
1.4 TFSI S tronic sport ab €398
1.4 TFSI design ab €376
1.4 TFSI sport ab €376
1.5 TFSI COD ab €374
1.5 TFSI COD S tronic ab €393
1.5 TFSI COD S tronic design Cabr. ab €426
1.5 TFSI COD S tronic sport Cabr. ab €426
1.5 TFSI COD design ab €403
1.5 TFSI COD sport ab €403
2.0 TFSI S tronic quattro ab €625
2.0 TFSI quattro S tronic design Cabrio. ab €475
2.0 TFSI quattro S tronic sport Cabrio. ab €475

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI ab €386
2.0 TDI S tronic ab €409
2.0 TDI S tronic design ab €452
2.0 TDI S tronic sport ab €452
2.0 TDI design ab €414
2.0 TDI quattro S tr. design ab €503
2.0 TDI quattro S tronic sport ab €503
2.0 TDI sport ab €414

Bitte warten...