Benzin

Typ Preis
1.4 TFSI ab €352
1.4 TFSI S tronic ab €374
1.4 TFSI S tronic design ab €407
1.4 TFSI S tronic sport ab €407
1.4 TFSI design ab €384
1.4 TFSI sport ab €384
1.5 TFSI COD ab €378
1.5 TFSI COD S tronic ab €401
1.5 TFSI COD S tronic design Cabr. ab €431
1.5 TFSI COD S tronic sport Cabr. ab €431
1.5 TFSI COD design ab €411
1.5 TFSI COD sport ab €411
2.0 TFSI S tronic quattro ab €631
2.0 TFSI quattro S tronic design Cabrio. ab €480
2.0 TFSI quattro S tronic sport Cabrio. ab €480

Diesel

Typ Preis
2.0 TDI ab €391
2.0 TDI S tronic ab €414
2.0 TDI S tronic design ab €461
2.0 TDI S tronic sport ab €461
2.0 TDI design ab €423
2.0 TDI quattro ab €413
2.0 TDI quattro S tr. design ab €509
2.0 TDI quattro S tronic sport ab €509
2.0 TDI quattro design ab €461
2.0 TDI quattro sport ab €461
2.0 TDI sport ab €423

Bitte warten...