Benzin

Typ Preis
2.0 Turbo 16V 147kW AT8-Q4 ab €451
2.0 Turbo 16V 147kW Business AT8-Q4 ab €477
2.0 Turbo 16V 147kW Executive AT8-Q4 ab €540
2.0 Turbo 16V 147kW Super AT8-Q4 ab €491
2.0 Turbo 16V 206kW Executive AT8-Q4 ab €608
2.0 Turbo 16V 206kW First Edition AT8-Q4 (Auslauf) ab €682
2.0 Turbo 16V 206kW Super AT8-Q4 ab €552
2.9 V6 Bi-T. 375kW Quadrifoglio AT8-Q4 ab €1059
2.9 V6 Bi-T. Quadrifoglio NRING AT8-Q4 ab €1497

Diesel

Typ Preis
2.2 Diesel 16V 110kW AT8 ab €397
2.2 Diesel 16V 110kW Business AT8 ab €422
2.2 Diesel 16V 110kW Super AT8 ab €433
2.2 Diesel 16V 132kW Executive AT8 ab €504
2.2 Diesel 16V 132kW Executive AT8-Q4 ab €525
2.2 Diesel 16V 132kW Super AT8 ab €453
2.2 Diesel 16V 132kW Super AT8-Q4 ab €479
2.2 Diesel 16V 154kW Executive AT8-Q4 ab €549
2.2 Diesel 16V 154kW Super AT8-Q4 ab €496

Bitte warten...