Benzin

Typ Preis
2.0 Turbo 16V 147kW AT8-Q4 ab €487
2.0 Turbo 16V 147kW Business AT8-Q4 ab €510
2.0 Turbo 16V 147kW Lusso Ti AT8-Q4 ab €620
2.0 Turbo 16V 147kW Sprint AT8-Q4 ab €577
2.0 Turbo 16V 147kW Super AT8-Q4 ab €543
2.0 Turbo 16V 206kW Lusso Ti AT8-Q4 ab €677
2.0 Turbo 16V 206kW Veloce AT8-Q4 ab €730
2.0 Turbo 16V 206kW Veloce Ti AT8-Q4 ab €850
2.9 Bi-T. V6 375kW Quadrifoglio AT8-Q4 ab €1114

Diesel

Typ Preis
2.2 Diesel 16V 140W Sprint AT8-Q4 ab €563
2.2 Diesel 16V 140W Super AT8-Q4 ab €525
2.2 Diesel 16V 140kW Business AT8-Q4 ab €494
2.2 Diesel 16V 140kW Lusso Ti AT8-Q4 ab €597
2.2 Diesel 16V 154kW Lusso Ti AT8-Q4 ab €627
2.2 Diesel 16V 154kW Veloce AT8-Q4 ab €674
2.2 Diesel 16V 154kW Veloce Ti AT8-Q4 ab €795

Bitte warten...