Benzin

Typ Preis
2.0 Turbo 16V 147kW AT8-Q4 ab €461
2.0 Turbo 16V 147kW B-Tech AT8-Q4 ab €537
2.0 Turbo 16V 147kW Business AT8-Q4 ab €488
2.0 Turbo 16V 147kW Lusso AT8-Q4 ab €547
2.0 Turbo 16V 147kW Super AT8-Q4 ab €498
2.0 Turbo 16V 206kW B-Tech AT8-Q4 ab €593
2.0 Turbo 16V 206kW Lusso AT8-Q4 ab €609
2.0 Turbo 16V 206kW Super AT8-Q4 ab €559
2.9 Bi-T. V6 375kW Quadrifoglio AT8-Q4 ab €1028

Diesel

Typ Preis
2.2 Diesel 16V 118kW AT8 ab €403
2.2 Diesel 16V 118kW Business AT8 ab €427
2.2 Diesel 16V 118kW Super AT8 ab €437
2.2 Diesel 16V 140W B-Tech AT8-Q4 ab €516
2.2 Diesel 16V 140W Super AT8-Q4 ab €485
2.2 Diesel 16V 140kW Lusso AT8-Q4 ab €525
2.2 Diesel 16V 140kW Super AT8 ab €462
2.2 Diesel 16V 154kW B-Tech AT8-Q4 ab €533
2.2 Diesel 16V 154kW Lusso AT8-Q4 ab €549
2.2 Diesel 16V 154kW Super AT8-Q4 ab €502

Bitte warten...