Benzin

Typ Preis
2.0 Turbo 16V 147kW AT8-Q4 ab €466
2.0 Turbo 16V 147kW Business AT8-Q4 ab €493
2.0 Turbo 16V 147kW Lusso AT8-Q4 ab €559
2.0 Turbo 16V 147kW Super AT8-Q4 ab €504
2.0 Turbo 16V 206kW Lusso AT8-Q4 ab €622
2.0 Turbo 16V 206kW Super AT8-Q4 ab €565
2.9 Bi-T. V6 375kW Quadrifoglio AT8-Q4 ab €1059

Diesel

Typ Preis
2.2 Diesel 16V 118kW AT8 ab €408
2.2 Diesel 16V 118kW Business AT8 ab €432
2.2 Diesel 16V 118kW Super AT8 ab €442
2.2 Diesel 16V 140W Super AT8-Q4 ab €491
2.2 Diesel 16V 140kW Lusso AT8-Q4 ab €544
2.2 Diesel 16V 140kW Super AT8 ab €467
2.2 Diesel 16V 154kW Lusso AT8-Q4 ab €562
2.2 Diesel 16V 154kW Super AT8-Q4 ab €508

Bitte warten...