Benzin

Typ Preis
2.0 Turbo 16V 147kW AT8-Q4 ab €476
2.0 Turbo 16V 147kW B-Tech AT8-Q4 ab €554
2.0 Turbo 16V 147kW Business AT8-Q4 ab €504
2.0 Turbo 16V 147kW Lusso AT8-Q4 ab €571
2.0 Turbo 16V 147kW Super AT8-Q4 ab €514
2.0 Turbo 16V 206kW B-Tech AT8-Q4 ab €618
2.0 Turbo 16V 206kW Lusso AT8-Q4 ab €635
2.0 Turbo 16V 206kW Super AT8-Q4 ab €577
2.9 Bi-T. V6 375kW Quadrifoglio AT8-Q4 ab €1069

Diesel

Typ Preis
2.2 Diesel 16V 118kW AT8 ab €412
2.2 Diesel 16V 118kW Business AT8 ab €438
2.2 Diesel 16V 118kW Super AT8 ab €447
2.2 Diesel 16V 140W B-Tech AT8-Q4 ab €534
2.2 Diesel 16V 140W Super AT8-Q4 ab €497
2.2 Diesel 16V 140kW Lusso AT8-Q4 ab €551
2.2 Diesel 16V 140kW Super AT8 ab €473
2.2 Diesel 16V 154kW B-Tech AT8-Q4 ab €552
2.2 Diesel 16V 154kW Lusso AT8-Q4 ab €568
2.2 Diesel 16V 154kW Super AT8-Q4 ab €514

Bitte warten...