Benzin

Typ Preis
1.4 TB 16V ab €241
1.4 TB 16V Lusso ab €332
1.4 TB 16V Sport ab €307
1.4 TB 16V Super ab €270

Diesel

Typ Preis
1.6 JTDm 16V Lusso ab €332
1.6 JTDm 16V Sport ab €307
1.6 JTDm 16V Super ab €273
1.6 JTDm 16V TCT Lusso ab €354
1.6 JTDm 16V TCT Sport ab €329
1.6 JTDm 16V TCT Super ab €294
2.0 JTDm 20V TCT Lusso ab €393
2.0 JTDm 20V TCT Speciale ab €447

Bitte warten...