Benzin

Typ Preis
1.4 TB 16V ab €239
1.4 TB 16V Lusso ab €326
1.4 TB 16V Sport ab €304
1.4 TB 16V Super ab €268

Diesel

Typ Preis
1.6 JTDm 16V Lusso ab €328
1.6 JTDm 16V Sport ab €304
1.6 JTDm 16V Super ab €270
1.6 JTDm 16V TCT Lusso ab €350
1.6 JTDm 16V TCT Sport ab €325
1.6 JTDm 16V TCT Super ab €290
2.0 JTDm 20V TCT Lusso ab €385
2.0 JTDm 20V TCT Speciale ab €447

Bitte warten...