Benzin

Typ Preis
1.4 TB 16V ab €228
1.4 TB 16V Lusso ab €313
1.4 TB 16V Sport ab €289
1.4 TB 16V Super ab €255

Diesel

Typ Preis
1.6 JTDm 16V Lusso ab €310
1.6 JTDm 16V Sport ab €288
1.6 JTDm 16V Super ab €255
1.6 JTDm 16V TCT Lusso ab €331
1.6 JTDm 16V TCT Sport ab €308
1.6 JTDm 16V TCT Super ab €275
2.0 JTDm 20V TCT Lusso ab €364
2.0 JTDm 20V TCT Speciale ab €420

Bitte warten...